KONTAKTI

 

LESOPRODUKT d.o.o. CELJE

Opekarniška cesta 2, CELJE

Delovni čas:  pon. – pet. 07-18 ure

Razklad kamionov od 06.00 do 14.00 ure

Tel: 03 428 42 52
Fax: 03 428 42 60
info@lesoprodukt.eu

 

Davčna številka: SI84743247

Matična številka: 5529042000

Registriran pri Okrožnem sodišču v Celju

Št. reg. vpisa:  10652100

Osnovni kapital: 246.486,32 EUR

KOMERCIALNI DIREKTOR
Uroš DVORNIK
03/428-42-62
041/533-464
uros.dvornik@lesoprodukt.eu

PRODUKTNI VODJA
IVERALI
Boštjan NAPOTNIK
03/428-42-66
031/646-357
bostjan.napotnik@lesoprodukt.eu

Karmen TERŽAN
03/428-42-69
030/318-835
karmen.terzan@lesoprodukt.eu

PRODUKTNI VODJA
OKOVJE
Boštjan GABERŠEK
03/428-42-50
051/458-522
bostjan.gabersek@lesoprodukt.eu

KOMERCIALIST ZA PRODAJO OKOVJA

Primož OCEPEK
041/752-457
primoz.ocepek@lesoprodukt.eu

PRODAJA OKOVJA NA TERENU
Tomaž ZAJEC
030/479-808
tomaz.zajec@lesoprodukt.eu

PRODUKTNI VODJA
TALNE OBLOGE, STAVBNO POHIŠTVO
Domen KVAS
03/428-42-64
031/393-517
domen.kvas@lesoprodukt.eu

RESOPAL, VEZANE IN KOMPAKT PLOŠČE
Marjan SEVER
051/653-767
marjan.sever@lesoprodukt.eu

MARKETING
Metka BASKERA
03/428-42-58
041/552-680
metka.baskera@lesoprodukt.eu

PRODAJA NA TERENU
Šmarje, Rogaška, Šentjur
Damjan ŽVEGLER
031/646-356
damjan.zvegler@lesoprodukt.eu

Štajerska
Dejan ŽEL
031/646-242
dejan.zel@lesoprodukt.eu

Murska sobota/Prekmurje
Gordana BOROVIČ
030/711-374
gordana.borovic@lesoprodukt.eu

Celje 
Stojan JEŽ
041/707-307
stojan.jez@lesoprodukt.eu

Celje s širšo okolico
Matis FILIPIČ
051/424-947
matis.filipic@lesoprodukt.eu

Savinjska dolina z okolico
Borut KUDER
041/713-230
borut.kuder@lesoprodukt.eu

PRODAJA
Maja REGORŠEK
03/428-42-52
051/458-521
maja.regorsek@lesoprodukt.eu

RAZREZ Celje
Branko DOBERŠEK
03/428-42-52
041/640-706
branko.dobersek@lesoprodukt.eu

Marko PODMENIK
041/446-621
marko.podmenik@lesoprodukt.eu

Klemen PIRNAT
040/456-299
klemen.pirnat@lesoprodukt.eu

RAČUNOVODSTVO
Alenka URŠIČ
03/428-61-53
030/644-603
alenka.ursic@lesoprodukt.eu

 

PREDSTAVNIŠTVO V HRVAŠKI IN BiH

D.M.V. d.o.o.

Mladen DAVIDOVIĆ

041/775-515

d.m.v@ri.t-com.hr

 

 

DIREKTOR PODJETJA
Bruno Toplak
051/448-000
bruno.toplak@lesoprodukt.eu

POSLOVALNICA LJUBLJANA

Cesta na Brdo 85, LJUBLJANA

Delovni čas:  pon. - pet. 7.00 - 17.00
Tel: 01/423-87-50
Fax: 01/423-87-55

 

VODJA PE
Tomaž MESEC
041/753-134
tomaz.mesec@lesoprodukt.eu

RAZREZ PE Ljubljana

KOMERCIALIST - PRODAJA
Aleš JERAJ

01/423-87-50
030/709-594
ales.jeraj@lesoprodukt.eu

PRODAJA NA TERENU

Ljubljana in okolica
Rok SETNIKAR
031/353-369
rok.setnikar@lesoprodukt.eu

Kamnik, Moste, Medvode, Domžale z okolico

Borut KUDER
041/713-230
borut.kuder@lesoprodukt.eu

Grosuplje, Iv.Gorica, Cerknica
Bojan VONČINA
051/417-643
bojan.voncina@lesoprodukt.eu

Gorenjska
Marko FABIJAN
041/305-699
marko.fabijan@lesoprodukt.eu

 

P O S L O V A L N I C A    NOVO MESTO

Kolodvorska 4, NOVO MESTO

Delovni čas: pon. - pet.  08-16 ure

Tel: 07 393 17 40
Fax: 07 393 17 42

 

VODJA PE
Boštjan DIRNBEK
051/440-217
bostjan.dirnbek@lesoprodukt.eu

PRODAJA in RAZREZ
Jasmina HRIBAR
030/318-834
jasmina.hribar@lesoprodukt.eu

PRODAJA NA TERENU
Zasavje
Uroš PEČNIK
030/333-633
uros.pecnik@lesoprodukt.eu

 

POSLOVALNICA PREVALJE

Pri Brančurniku 9a, PREVALJE

Delovni čas: pon. - pet. 07-15 ure

Tel.: 041/642-343

 

PRODAJA NA TERENU
Koroška, Dravska dolina, Pohorje
Marko ŠTEHARNIK
041/642-343
marko.steharnik@lesoprodukt.eu

PRODAJA in RAZREZ
Peter PLANINŠEC
030/602-620
peter.planinsec@lesoprodukt.eu

POSLOVALNICA MURSKA SOBOTA

Plese 2a, MURSKA SOBOTA

Delovni čas: pon. - pet. 08-16 ure

Tel.: 041/869-314

VODJA PE
Davorin DEBELAK 041/869-314
davorin.debelak@lesoprodukt.eu